Informacje ogólne


„Powiat Kłobucki – bez smogu żyje się lepiej” realizowany jest przez Powiat Kłobucki we współpracy z firmą Geofabryka Sp. z o.o., finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z budżetu Powiatu Kłobuckiego.


Walka ze smogiem (def. lokalna: nadmiernym, uciążliwym dla środowiska i zdrowia człowieka zjawiskiem zanieczyszczenia powietrza w wyniku zadymienia na skutek niskiej emisji, będące najbardziej uciążliwe w chłodnej porze roku przy braku wiatru) wymaga nie tylko nakładów na zmianę źródeł ciepła, ale również podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.

Cel projektu

Program „Powiat Kłobucki – bez smogu żyje się lepiej” ukierunkowany jest na wspieranie społeczności lokalnych w podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza na terenie Powiatu Kłobuckiego.
 
Program ma na celu:

  • podniesienie świadomości społeczności lokalnych na terenie powiatu Kłobuckiego na temat zanieczyszczenia powietrza i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza,
  • podniesienie poziomu zaangażowania mieszkańców powiatu kłobuckiego w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji,
  • rozpowszechnianie informacji na temat zasad ochrony środowiska, w szczególności ochrony powietrza,
  • rozwój ruchów i inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy jakości powietrza Powiecie Kłobuckim.

Działania inwestcyjne

W ramach projektu zakupiono System Obserwacji Zanieczyszczenia Powietrza – urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza (detektor pyłów zawieszonych PM 2,5 PM10), które zostały zainstalowane we wszystkich gminach Powiatu Kłobuckiego. Ponadto zakupione zostały stacje meteorologiczne (możliwość: pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, kierunku i siły wiatru oraz opadów), które zostały przekazane do szkół będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kłobuckiego wraz z aplikacją internetową.

 
Wyniki pomiarowe z urządzeń podłączone zostały do aplikacji internetowej i mobilnej w celu bieżącej prezentacji wyników obserwacji meteorologicznych.

 
Projekt obejmował także druk broszury informacyjnej, plakatów i ulotek oraz gadżetów promocyjnych z zakresu zanieczyszczenia powietrza i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza.

Wycieczka terenowa i konkursy

 
W ramach projektu organizowane są konkursy plastyczne, fotograficzne oraz wiedzy z zakresu ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, dla dzieci i młodzieży (około. 200 uczestników) w podziale na 5 grup wiekowych.

 

Ponadto w połowie kwietnia odbył się jednodniowy wyjazd studyjny dla uczniów dokonujących pomiarów zanieczyszczenia powietrza do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Relacja z wyjazdu terenowego:

5

5

5

5