Zaproszenie


Powiat Kłobucki ogłasza konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z czystym powietrzem pod nazwą ,,Bez smogu żyje się lepiej”. Głównym celem konkursów jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, zrozumienie potrzeby podejmowania działań antysmogowych oraz kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych w życiu codziennym. Na laureatów konkursów czekają atrakcyjne nagrody (m.in. rowery, słuchawki bezprzewodowe…). Prace należy składać do 24.05.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariatach szkół.


Zapraszamy do aktywnego udziału. Nagrody czekają!

1) Kategoria "open" - wszystkie klasy szkół podstawowych, III klasy gimnazjum oraz szkoły średnie

Kategoria „open” – wszystkie klasy szkół podstawowych i średnich

Ogłaszamy konkurs na fotografię ukazującą piękno Powiatu Kłobuckiego bez smogu. Nadesłane zdjęcia znajdą się na naszym profilu na Facebooku oraz na naszej stronie.

2) Szkoła podstawowa klasy 1-3

Ogłaszamy konkurs na rysunek prezentujący zalety życia w czystym środowisku.

3) Szkoła podstawowa klasy 4-6

Ogłaszamy konkurs na wierszyk/rymowankę pod tytułem Bez smogu żyje się lepiej.

4) Szkoła podstawowa klasy 7-8 oraz III klasy gimnazjum

Ogłaszamy konkurs na plakat antysmogowy STOP SMOG!

5) Szkoły średnie

Ogłaszamy konkurs na hasło antysmogowe dla naszego programu.

Regulamin i zgłoszenia

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem udziału w konkursach, gdzie znajdziecie wszystkie szczegóły. Składając pracę konkursową, uczestnik zobowiązany jest dołączyć kartę uczestnika! Niezłożenie karty uczestnika skutkuje dyskwalifikacją.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursów (plik PDF | 264,5 kB)

Karta uczestnika konkursu (plik DOCX | 298,1 kB)