Wybierz stację:

Stacja pomiarowa:

Adres
---
Lokalizacja
---

Aktualne wyniki pomiarów ():

PM 10 [µg/m³]
---
Pm 2.5 [µg/m³]
---
Temperatura [°C]
---
Ciśnienie [hPa]
---
Wilgotność [%]
---
Kierunek wiatru
---
Siła wiatru [m/s]
---

Stan jakości powietrza

Indeks jakości powietrza [µg/m³]

Bardzo dobry (0 - 21)
Dobry (21 - 61)
Umiarkowany (61 - 101)
Dostateczny (101 - 141)
Zły (141-201)
Bardzo zły (> 201)
Zakres danych 
od:        
do:   
logo-sozp