System Obserwacji Zanieczyszczenia Powietrza

SOZP ukazuje rozkład przestrzenny pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Ilość pyłu zawieszonego w powietrzu mierzona jest niereferencyjną metodą optyczną – laserową. Wskazania detektora mają charakter orientacyjny, dlatego zawsze możesz sprawdzić jakość powietrza na referencyjnej stacji monitoringu jakości powietrza WIOŚ.

Chwilowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu w detektorach SOZP oraz średnie jednogodzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10 na referencyjnych stacjach monitoringowych WIOŚ (ug/m3):

Indeks jakości powietrza

ul. Szczerbiec
Dobry
ul. Chrobrego
Dobry
ul. Kopernika
Dobry
ul. Ludowa
Dobry
Olsztyn [GIOŚ]
Bardzo dobry
img