System Obserwacji Zanieczyszczenia Powietrza

SOZP ukazuje rozkład przestrzenny pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na terenie miasta. Ilość pyłu zawieszonego w powietrzu mierzona jest niereferencyjną metodą optyczną – laserową. Zorientuj się, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy detektor. Wskazania detektora mają charakter orientacyjny, dlatego zawsze możesz sprawdzić jakość powietrza na referencyjnej stacji monitoringu jakości powietrza WIOŚ. SOZP jest systemem, który potrafi zidentyfikować lokalne ogniska niskiej emisji nawet w promieniu kilku ulic.

Chwilowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu w detektorach SOZP oraz średnie jednogodzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10 na referencyjnych stacjach monitoringowych WIOŚ (ug/m3):

Indeks jakości powietrza

ul. Działowa
Bardzo dobry
ul. Prosta
Bardzo dobry
ul. Przy Kaszowniku (WIOŚ)
Bardzo dobry
ul. Dziewulskiego (WIOŚ)
Bardzo dobry
img