SOZP Wielka Nieszawka

Kolejne wdrożenie zakończone sukcesem. Czujniki zlokalizowane będą w pięciu miejscach na terenie gminy: w szkołach w Cierpicach i Małej Nieszawce, okolicach ul. Rzemieślniczej w Małej Nieszawce oraz w okolicach placu zabaw na Kąkolu. Zgodnie z umową w ciągu najbliższego roku możemy dokonywać zmian lokalizacji czujników, co zapewne będziemy robić. Cel wdrażanego właśnie Systemu Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza to m.in. informowanie ludności na bieżąco w internecie o poziomie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM2,5 i PM10. W ramach przedsięwzięcia planowane są też działania promocyjne i edukacyjne, które zapewnią  mieszkańcom szeroki dostęp do wiedzy na temat działania systemu, interpretacji jego wyników, przyczyn i skutków powstawania zjawisk smogowych i ich wpływu na zdrowie i życie.