OBSERWUJ – ANALIZUJ – REAGUJ

Innowacyjny mobilny System Obserwacji Zanieczyszczenia Powietrza
badania online PM10 z Twojej miejscowości

Pokaż mieszkańcom, że Samorząd dba o zdrowie i środowisko na bieżąco śledząc problem występowania smogu i edukując społeczeństwo w zakresie jego skutków dla jakości życia w mieście.

Co może zrobić samorząd?

Najczęstsze działania antysmogowe to:

WYMIANA STARYCH
PIECÓW CO

DOTOWANIE
PALIW

KONTROLA
MIESZKAŃCÓW

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Strona główna

System Obserwacji Zanieczyszczenia Powietrza

jako niezbędne narzędzie edukacji społeczeństwa w Twojej miejscowości 

Niereferencyjny System Obserwacji Zanieczyszczenia Powietrza pyłem zawieszonym PM10 służy edukacji ekologicznej mieszkańców poprzez informowanie przez internet o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza. Jest częścią kampanii informacyjnej na temat szkodliwości spalania paliw o niskiej jakości, a zwłaszcza odpadów w paleniskach.
SOZP pokazuje poziom zanieczyszczenia na ulicy, osiedlu, dzielnicy lub mieście, czyli wszędzie tam gdzie zamieszkuje ludność i gdzie występują skupiska niskiej emisji.

Strona główna

Zobacz przykładowe wdrożenia

 • SOZP w gminie Wielka Nieszawka

  Kolejne wdrożenie zakończone sukcesem. Czujniki zlokalizowane są w pięciu miejscach na terenie gminy: w szkołach w Cierpicach i Małej Nieszawce, okolicach ul. Rzemieślniczej w Małej Nieszawce oraz w okolicach placu zabaw na Kąkolu. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała kampania informacyjna i lekcja ekologii.
 • SOZP na terenie miasta Gniew

  Na obszarze miasta Gniew rozpoczęła funkcjonowanie sieć detektorów pomiarowych smogu. Detektory zostały rozmieszczone w trzech częściach miasta: na rynku Starego Miasta oraz na dwóch budynkach szkolnych, SP nr 1 przy ul. Gdańskiej i SP nr 2 przy ul. 27 Stycznia. Wyniki na żywo prezentowane są także na wyświetlaczach w Informacji Turystycznej i w Urzędzie Miasta.
 • SOZP w mieście Biskupiec

  Na terenie Biskupca zamontowaliśmy 4 czujniki do pomiarów jakości powietrza – na budynku Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1, ul. Polnej oraz na ul. Szczerbiec. W Informacji Turystycznej pojawił się natomiast 32 calowy ekran prezentujący bieżące wyniki zebrane przez czujniki. Wyniki prezentowane są też na standzie multimedialnym w Informacji Turystycznej

 

Uszczegółowienie monitoringu

SOZP uzupełnienia Państwowy Monitoring Środowiska o rozkłady stężeń PM10 nawet w skali poszczególnych ulic.

„Obserwujemy stan zanieczyszczenia powietrza na naszej ulicy. 
Tylko od nas zależy czy ulegnie ono poprawie.” – mieszkaniec miasta powiatowego.

Niespotykana dotychczas szczegółowość pomiarów
i podgląd w czasie rzeczywistym wyników obserwacji na platformie internetowej 

W SOZP otrzymujesz:

 • sieć detektorów wraz z pełną infrastrukturą
 • serwis internetowy z bieżącymi wynikami pomiarów 
 • szeroką kampanie informacyjną 
 • narzędzie promocji dokonań gminy
 • aktualizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Twojej miejscowości
detektor_bw

Interaktywa aplikacja pomiarowa

śledź stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu w Twojej miejscowości

Jak działa system?

System działa w oparciu o zwykłą przeglądarkę internetową, więc każdy użytkownik internetu ma do niej dostęp. Do szczegółowej obserwacji poziomów stężeń pyłów zawieszonych o frakcji PM10 i PM2,5 są wykorzystywane specjalistyczne detektory laserowe, komunikujące się z bazą danych za pomocą transmisji GSM. Pomiary wykonywane jest w dowolnym interwale. Nawet co minutę możemy otrzymywać informacje o poziomie zanieczyszczeń na terenie objętym siecią SOZP.

SOZP to nie tylko sieć pomiarowa

Po założeniu sieci pomiarowej dane będą wysyłane do specjalnie przygotowanej bazy danych, która będzie mogła służyć długoletniej obserwacji zachodzących zmian stanu środowiska. Jednak z sieci mogą korzystać nie tylko specjaliści. Na platformie pomiarowej prócz bieżących wyników, udostępniamy też aktywne wykresy który ułatwią każdemu interpretacje wyników. Przedstawiają m.in. zmienność w czasie, średnie dobowe i porównują wyniki z odczytami z najbliższych stacji GDOŚ. Wykorzystując dane pomiarowe SOZP nasi specjaliści będą mogli opracować Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla twojej gminy.

Posiadamy zespół fachowców, praktyków, którzy korzystając z długoletniego doświadczenia w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego będą służyć pomocą zarówno w zakresie merytorycznym jak i technicznym.

KONTAKT

 Napisz do nas

przygotujemy ofertę dopasowaną
do potrzeb Twojej społeczności

Nasi specjaliści odpowiedzą
na wszystkie pytania

Zadzwoń do nas:

 +48 608 521 832