Witamy

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego oferuje wszechstronne wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionym od substancji psychoaktywnych, bezdomnym i bezrobotnym. Nasze działania mają na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i poprawę jakości życia całych populacji, grup i jednostek, redukcję zagrożeń dla zdrowia psychicznego i zmniejszenie liczby incydentów zaburzeń. Swoje działania cały czas rozszerzamy prowadząc zajęcia profilaktyczne w szkołach i na uczelniach wyższych.

Warto zapoznać się z naszą ofertą, nawiązać kontakt, by rozwiązać wątpliwości, uzyskać wsparcie.